Tłumaczenia pisemne wyceniane są w oparciu o tak zwane strony rozliczeniowe, czyli liczbę znaków wraz ze spacjami w tekście po przetłumaczeniu.
Jedna strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków a tłumaczenia zwykłego to 1500 znaków.

1) Tłumaczenia przysięgłe piesemne ( na język hiszpański  lub na język polski) :
Cena tłumaczenia - 40 PLN – brutto / 1 strona
Ceny tłumaczeń  przysięgłych specjalistycznych, ekspresowych i superekspresowych ustalane są indywidualnie w zależności od skomplikowania tekstu, ilości stron i czasu realizacji usługi

Za uwierzytelnienie przez tłumacza przysięgłego gotowego tłumaczenia (wykonanego wcześniej przez klienta) pobierane jest 50% stawki, a za każdą dodatkową kopię wydruku 20%.


2) Tłumaczenia zwykłe pisemne ( na język hiszpański  lub na język polski) :
Ceny tłumaczeń zwykłych ustalane są indywidualnie w zależności od skomplikowania tekstu, ilości stron i czasu realizacji usługi.

 

Los precios son estipulados de manera individual, según la dificultad del texto y el plazo de realización del servicio.

1.Una página de traducción jurada contine 1125 signos con espacios. 2.Una página de traducción ordinaria contiene 1500 signos con espacios.